Prace na kolejne konkursy – tworzenie logo

21 stycznia 2018

Prace graficzne na kolejne konkursy – tworzenie logo

W listopadzie 2017 r. zgłosiłam się do kolejnych konkursów – wytworzenie logo – tj. grafik w postaci logo:

1. Muzeum Wojska w Białymstoku z okazji 50-lecia

Moje prace:

Wersja nr 1 Muzeum Wojska Wersja nr 2 Muzeum Wojska

Logo które wygrało: http://mwb.com.pl/mwb2017/wp-content/uploads/2018/01/logo_50_lat.png (otwiera się w nowym oknie)

2. Wydział Inżynierii Zarządzania (poprzednio Wydział Marketingu) Politechniki Białostockiej z okazji 25-lecia

Moja praca:

Wersja nr 1 Instytut Zarządzania

Link do artykułu z logo, które wygrało: http://www.wz.pb.edu.pl/Aktualno%C5%9Bci/2017/11/30/Znak-graficzny-Jubileuszu-25lecia-Wydzia%C5%82u-In%C5%BCynierii-Zarz%C4%85dzania (otwiera się w nowym oknie)

Tagi:

 
RSS GitHub PinterestFacebook
email: contact@melastudio.pl
2019 © by MelaStudio